SMARTSET

Välj ditt språk:

  • English
  • Deutsch
  • Svenska
  • Italiano

VÄLKOMMEN

SMARTSET utvecklar och demonstrerar lösningar för hur godstransporter i europeiska städer och regioner kan ske mer hållbart och energieffektivt, genom ett bättre nyttjade av godsterminaler. SMARTSET tillhandahåller goda exempel som kan stödja städer, regioner och länder i arbetet med att bidra till EU´s "20-20-20" mål för reduktion av koldioxidutsläpp och förbättrad energieffektivitet.

Ägna en stund åt att utforska webbplatsen, och upptäck en plattform med ett stort antal olika åtgärder inom energieffektiva godstransporter som SMARTSET kommer att bidra till att förverkliga.